Glavni junak jedne fusnote – Alen Bešić
U Jelenkovićevom preobražaju pisma, ispitivanju mogućnosti hermetičnog idioma i raspršene subjektivnosti, za koje je neophodna čitalačka koncentracija višeg reda, svjesnom otiskivanju na rizičnu marginu ionako elitističkog kruga posvećenika poezije, kao da se naslućuje posredan kritički gest, remboovski incidentno izrugivanje ukorijenjenom tradicionalističko-estradnom duhu u našoj savremenoj književnosti.

Opširnije...
 
Samo govor – Saša Radojčić
San, i buđenje: to su ne samo dve najučestalije reči Jelenkovićeve nove knjige, nego i dva momenta u čijem odnosu se zasniva njena dinamika. Ali to nisu dva odeljenja stanja, pogotovo ne dva stanja kojima bi bilo moguće da se pripišu jednoznačna vrednosna određenja. Stari, možda romantičarski pesnički refleks, predstavljaju iskazi kao što je „Smatraj izgubljenim vreme što ga nisi / proveo u snu”, ili određenje sna kao onoga što smiruje, onoga što ukida lutanje.

Opširnije...
 
PROBUDI SE U IMENU: Elpenorovi preobražaji u poeziji Saše Jelenkovića - Dragan Bošković
Poetika poetskog diptiha o Elpenoru Saše Jelenkovića predstavlja potvrdu već osvojenih teritorija u imaginaciji određene pesničke stvarnosti, figura, glasova, predmeta i pojava koje pripadaju toj stvarnosti. Diptih izražava doživljaj jednog posebnog sveta u sveukupnom odnosu i značenju svih njegovih delova: vizija Elpenora, dakle, celovita je vizija već formiranog unutrašnjeg pesničkog univerzuma, poetike, jezgra iz kojeg Jelenkovićeva poezija posmatra sebe, svoj svet, kulturu. Jelenkovićev Elpenor je tako - otkrijmo odmah tajnu - medijum kompleksnog i zaokruženog iskustva kroz koga se, ne dosežući neko apsolutno stanje, preobražavaju jezik, stvari, događaji, tekstovi, mitološki obrasci.

Opširnije...
 
Razvejano lirsko junaštvo, ili Elpenor u delti Odisejevog mitskog traga - Đorđe Despić
U Elpenorovim buđenjima najfrekventnija leksema svakako je «san», i ovaj pojam će u sebi metaforički obuhvatiti, zapravo, sva tri ključna prostora u kojima lirski glas obitava: smrt, snoviđenje i poetski prostor. Ne da među njima ne postoje međusobne granice, već se na čudesan način ovi prostori jedan u drugom plote, jedan iz drugog osemenjeni bujaju, amalgamski se uslovljavajući i stvarajući jednu fluidnu, duhovnu egzistenciju višeg reda. Pritom, pojam smrti treba osloboditi onog značenja koje mu pripisuje konačnost i ništavilo, i pridati mu figurativni smisao, smisao oslobađanja od balasta ovostrane logike.

Opširnije...
 
Probuđenost u pismima - Ivana Velimirac
njegov svet ne meri vreme, njegov novi svet, daleki svet izgnanstva još je stariji svet od večnog ovidijevskog Rima, Ovidija-Elpenora, večnog sadašnjeg u svakom rimskom bunaru, uvek kraj rimskih puteva, kraj tuđih žrtava

buđenja su treptaji fragmentarnog identiteta, halucinantni vrtlozi u kojima je beskonačno udaljeno ono beskonačno približeno u kojem se očitava obrtanje perspektive i posuvraćenost pogleda

Opširnije...
 
Mitski zaklon - Mileta Aćimović Ivkov
U četrdesetoj godini života Saša Jelenković je pesnik sa izuzetnom biografijom. Prethodna decenija bila je period njegovog stvaralačkog uspona koji se uspostavljao u uslovima velikih društvenih turbulencija – sloma i unižavanja vrednosnog poretka, ali i period žestoke afirmacije jednog anahronog pesničkog modela.
Jelenkovićeve pesničke poslanice kojima ne znamo adresata, intenzivno artikulišu stavove koji se tiču pitanja poetike i pitanja sudbine poezije. Pesnička samosvest u njima, zapravo, „izvan reči što prikazuju i poriču“ preispituje i potvrđuje vlastito poetičko stanovište. Do tačke samorazumevanja, a ona je obeležena jasnom distancom, polemičkim otklonom: „Zato i pišem ove hladne redove, da ućutkam prekore i okončam skrivanje.“

Opširnije...
 
Iskorenjenost lišena obrazloženja - Slađana Ilić
U knjizi Elpenorova pisma ukazano je na pesnikov stalni osećaj nespokojstva i dosade u trenucima provedenim u okvirima svakodnevice, o pesnikovom nehaju za civilizaciju i zakone koji su u okviru nje propisani i o njegovoj stalnoj i suštinskoj otuđenosti: Bezbroj ljudi jedni drugima dodiruju lica. / Između mene i njih ni jezika ni čula. Pisanje je za njega pokušaj ućutkivanja prekora i okončavanje skrivanja.

Opširnije...
 
O srcu, izlasku i prekoračenju - Ana Ristović
“Knjiga o srcu” zapravo i jeste knjiga o srcu, koje svojim pulsiranjem ostaje jedini merodavni merac kako svakidašnjice, tako i istorije. Moguće je da vrednost poezije opada rastom akcija na berzi istorije, ali, kako nam “Knjiga o srcu” govori, zakonitosti poezije su zakonitosti obrnute gravitacije, i pristati na nju znači dobrovoljno razmeniti “kilogram zlata za miligram ultramarina”.

Opširnije...
 
Odlaganje tragedije i novi kontinent - Saša Radojčić
U novi vek Jelenković ulazi sa dosegnutom autorskom i životnom zrelošću, kao jedan od onih koji će pokazati, po rečima Borislava Radovića, „kako naša poezija na izmaku veka nije ni umorna ni malodušna”. Ona, u slučaju Saše Jelenkovića, poziva u zajedničku avanturu sve nas koji smo željni da istražimo reljef, možda ipak zajedničkog, sveta.

Opširnije...
 
Poruka u boci - Saša Radojčić
Naravno, iz vidokruga ne bismo smeli da izostavimo ni mogućnost da je kroz Elpenorov lik pesnik zapravo progovorio o samome sebi: ko kome piše, čija ruka ispisuje ove opore poslanice, i čiji ih glas čita – to će nam ostati do kraja skriveno. Bili bismo na pogrešnom putu ako bismo u Jelenkovićevoj knjizi hteli da vidimo samo obnoviteljski napor za ponovnim uobličenjem jednog drevnog mita, ako bismo hteli da vidimo samo još jednu varijantu tihe strasti za mediteranskim suncem i obalama, konačno ako bismo hteli da vidimo samo učeni komentar milenijumskog preobražaja izvesnih književnih motiva.

Opširnije...
 
Ekskluzivan modernistički topos - Gojko Božović
Poznat kao pesnik koji u stihovima vodi dijalog sa izabranom i najstrože zamišljenom tradicijom svetske poezije, u rasponu od antičkih stihova do Ruževiča, od Helderlina do Herberta, Jelenković u Elpenorovim pismima plodnu tradicijsku osnovu jedne epske priče prevodi u modernu povest o sudbini poezije i o sudbini modernog čoveka, o poziciji pesničkog glasa i o poziciji svakog ljudskog svedočanstva.

Opširnije...
 
Elpenorova zagonetka - Gabriela Babnik
S obzirom na naziv pesničke zbirke – Elpenorova pisma – i sudeći po brojevima označenim pesmama (pismima), u knjizi je sve vreme reč o govoru samog Elpenora; međutim, postoji mnogo više perspektiva i pesničkih govora, od kojih je najzanimljiviji odnos autora (lirskog subjekta) i ovog epskog lika. Nužno izjednačavanje zahteva prelazak jednog u drugo, međutim, poklapanje nikada nije potpuno.

Opširnije...
 
San od bezbroj slika - Tihomir Brajović
Poput Elpenorovih pisama, knjige koju pojavljivanjem gotovo neposredno sledi, i Elpenorovo buđenje sasvim transparentno upućuje čitaoca na izvesno tematsko-motivsko i izražajno-oblikovno „ukrupnjavanje” što ovde postaje deo na svoj način zaokružene pesničke slike sveta. Obrisi te slike naznačeni su, naravno, referencijalnim poljem mitske paradigme, imenovane naslovnim sintagmama i jedne i druge knjige.

Opširnije...
 
Pesma nadomak srca - Slađana Ilić
Njegova poezija je aktuelizacija filozofije pesimizma, bavi se: prirodom umetnika, pesnikovim dobrovoljnim izgnanstvom, neshvaćenošću umetnika u dehumanizovanom svetu. Pesnik se ironijski osvrće na prošlost, konstatuje i analizira nepovoljan savremeni trenutak. Razmišlja o jeziku i o rečima, u stalnoj je borbi sa njima, želi da bude ukrotitelj reči, želi da sažima i sabija smisao u formu, mada poezija, kao što ćemo uočiti, formu prevazilazi.

Opširnije...